galerielijn3


Uko Post

Begin Begin

Uko Post studeerde op de Kunst Academie Minerva te Groningen en kreeg daar les van o.a. D.Kraaijpoel, W. Muller en M. Röling. Hij koos voor het realisme met een melancholieke inslag grenzend aan het magisch realisme. Zijn streven is om datgene te schilderen wat de broosheid van het leven voor hem inhoud. De merkwaardige geheimzinnigheid van het verval, de dood en de eenzaamheid boeit hem mateloos, juist omdat op deze zaken geen antwoord is te geven. Hij zoekt het tijdloze en heeft geen behoefte aan vernieuwingen, maar naar kwaliteit en die is volgen Uko te vinden in de mate van eenheid, intensiteit en techniek. De kern van zijn werk is het exploreren van zijn innerlijke wereld in samenhang met de wereld om hem heen.
Dat is vaak de geschiedenis van de mens, via de kunstgeschiedenis, naar het heden.


Galerie lijn 3


Schilders