galerielijn3


Janos Bittenbinder

JANOS BITTENBINDER zijn schilderijen bewegen zich op het spanningsveld tussen enerzijds een theatrale uitdrukking en anderzijds de poëtische kleursferen. Op het eerste gezicht lijken het abstracte kleurstudies die in relatie staan tot een lyrische natuurbeleving. Lucht visioenen lijken zich te openbaren in een watervlak of een horizon. Cadans en ritme bepalen de verbijzondering van de voorstelling. Niet zelden verwijzen de doeken naar concrete beelden.
Het unieke van de schilderijen van János betreft zijn bijzondere instinct om licht en lichtverwerking te grijpen en vast te leggen op het doek.


Galerie lijn 3


Schilders